Archive for Smut

SSS-Class Undercover Agent
SSS-Class Undercover AgentSSS-Class Undercover Agent
Manhwa
10

เรื่องราวของสายลับหนุ่มจากเกาหลีเหนือ หลังจากทำภารกิจเสร็จ เขาก็ได้รับภารกิจใหม่ คือ การพิชิตใจลูกสาวของกลุ่มตระกูลแชโบลที่มีอิทธิพลที่สุดในเกาหลีใต้ !