Archive for Harem

SSS-Class Undercover Agent
SSS-Class Undercover AgentSSS-Class Undercover Agent
Manhwa
10

เรื่องราวของสายลับหนุ่มจากเกาหลีเหนือ หลังจากทำภารกิจเสร็จ เขาก็ได้รับภารกิจใหม่ คือ การพิชิตใจลูกสาวของกลุ่มตระกูลแชโบลที่มีอิทธิพลที่สุดในเกาหลีใต้ !

Dungeon Shima de Yadoya o Yarou!
Dungeon Shima de Yadoya o Yarou!Dungeon Shima de Yadoya o Yarou!
10

เมื่อชิโร่ทาสบริษัทอายุ 24 ไปตกปลา เขาก็ตกได้ปลาลิ้นหมาพูดได้ ที่ขอให้เขาปล่อยมันไป โดยจะให้ “เวทสรรสร้าง” เป็นการตอบแทน แต่ให้ไม่ให้เปล่า ปลามันส่งไปโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่และผู้ชายเป็นเพศที่อ่อนแอด้วย!!