Archive for Josei

Mitaraike Enjou suru
Mitaraike Enjou suruMitaraike Enjou suru
10

13 ปี หลังจากที่บ้านตระกูลมิตะไรไฟไหม้ยกหลัง อันสุ แม่บ้านคนใหม่ได้เข้ามาพบกับมากิโกะ ภรรยาคนที่ 2 ของคุณมิตะไร ที่ทั้งสวย รวย และเป็นดั่งต้นแบบแม่บ้านยุคใหม่ แม้อันสุจะเข้ามาทำงานที่นี่ในฐานะแม่บ้าน แต่แท้จริงแล้ว เธอนั้นมีเจตนาแอบแฝงอยู่