Tensei Shoujo Wa Kyuusei O Nozomareru: Heion O Mezashita Watashi Wa Sekai No Juuyou Jinbutsu Datta You Desu

Tensei Shoujo Wa Kyuusei O Nozomareru: Heion O Mezashita Watashi Wa Sekai No Juuyou Jinbutsu Datta You Desu

Manga Ongoing
10
0 Users Bookmarked

Tensei Shoujo Wa Kyuusei O Nozomareru: Heion O Mezashita Watashi Wa Sekai No Juuyou Jinbutsu Datta You Desu

เด็กสาวเกิดในสลัมใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวอย่างมีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งก็ระลึกความทรงจำได้ว่าเคยเป็นคนญี่ปุ่นแล้วมาเกิดใหม่ จึงเริ่มหาวิธีหนีออกจากชีวิตสลัม โดยมีความสามารถด้านการคำนวณเป็นอาวุธ

Comments