100-Nichi-go ni ××× suru on’na shacho to shin’nyu shain

100-Nichi-go ni ××× suru on’na shacho to shin’nyu shain

Manga Ongoing
10
1 Users Bookmarked

100-Nichi-go ni ××× suru on’na shacho to shin’nyu shain

พนักงานใหม่ชื่อชิระมิสึทำจานสำคัญแตกจนทำให้ประธานได้ยินเสียงเข้าเลยเข้ามาดู จนเธอได้ถามถึงราคาของจานใบนั้นว่าเท่าไหร่ แต่พอรู้ว่าจานราคาเท่าไหร่เธอก็ไม่สามารถจ่ายได้ เธอเลยจะยอมทำทุกแย่างเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายเงิน แล้วประธานก็ให้เธอมาเป็นแฟนเพื่อแลกกับค่าจานที่ชิระมิสึทำแตก

Comments