Archive for Supernatural

Ateya no Tsubaki
Ateya no TsubakiAteya no Tsubaki
10

ในยุคสมัยเอโดะยังมีร้านรับจ้างหาของที่ไม่ว่าอะไรก็หาเจออยู่ เรื่องราวของสึบากิแห่งร้านโป๊ะเช๊ะ ผู้คลั่งไคล้ในปริศนา และโฮวเซ็น ศิลปินวาดภาพโป๊ ผู้ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีประหลาดได้เริ่มขึ้นแล้ว